Choroba zapalna dolnych dróg oddechowych IAD, jest to choroba która polega na powstaniu zapalenia na terenie dolnych dróg oddechowych na tle alergicznym lub infekcyjnym często oba te czynniki współistnieją jednocześnie.  Czasami występuje tylko jeden z objawów czasem koń prezentuje wszystkie naraz. W chorobie tej wyróżniamy trzy profile zapalne, profil jest określany na podstawie badania cytologicznego tzw. wypłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowej. W zależności od rodzaju zapalenia i obecności bakterii dobiera się odpowiednie leczenie. Kiedy choroba jest tła alergicznego co zdarza się u koni powyżej 5 roku życia można ją porównać do kataru siennego u ludzi lub stanu przedastmatycznego. Konsekwencją nie leczonej choroby zapalnej tła alergicznego może być choroba obturacyjna RAO (dawniej COPD), choroby zbliżonej do ludzkiej astmy przebiegającej z atakami duszności. Niezależnie od przyczyny choroba zapalna objawia się: obniżoną tolerancją wysiłku (co nie zawsze jest widoczne u koni pracujących w małym sporcie lub rekreacji), kaszlem, białawym wypływem z nozdrzy. Czasem koń prezentuje tylko jeden objaw czasem wszystkie naraz.

Wczesne wykrycie choroby zapalnej pomaga szybko uporać się z jej objawami, czasem jednak skłonności do stanu zapalnego dolnych dróg oddechowych pozostają do końca życia. Najważniejsze jest aby w porę zapobiegać rozwojowi choroby aby nie przeszła ona w chorobę obturacyjną.

Choroba zapalna u młodych koni często przebiega z zaburzeniami odporności konieczne bywa podawanie leków podnoszących odporność lub antybiotyku. Przy wszystkich stanach zapalnych dróg oddechowych najważniejsze jest zapewnienie jak najczystszego powietrza w środowisku konia. Zmiany w otoczeniu polegają na zapewnieniu środowiska bezpyłowego. Często stosujemy też tymczasowe ograniczenie treningu konia ale nigdy nie pozbawiamy konia ruchu. Oprócz leków stosowanych w przebiegu choroby korzystne jest stosowanie suplementów na bazie ziół i witamin A,C,E, sprzyjających regeneracji nabłonka oddechowego.