Dzięki uprzejmości Dr Nicoli Pusterla i ogromnej pomocy Dr Janka Treli (rezydenta w katedrze chirurgii UC DAVIS) mogłam odbyć staż w Katededrze Chorób Wewnętrznytch Koni Uniwerstetu w Davis, California, USA. Oprócz ogromnej wiedzy jaką posiadają pracujący tu lekarze, wszyscy bez wyjątku są niezwykle uprzejmi i pomocni, z ogromną cierpliwością odpowiadają na wszelkie pytania i tłumaczą wszystkie procedury w każdym detalu. Byłam niezwykle poruszona opieką jaką sie roztacza nad pacjentami ale też i właścicielami koni którzy mogą towarzyszyć swoim koniom w każdej sytuacji.Wspaniały jest też system nauczania studentów którzy bezpośrednio prowadzą leczenie przypisanych im koni, są odpowiedzialni za podawanie leków, przygotowanie do badania, badanie stanu ogólnego podczas całego pobytu konia w klinice.

Mogłam uczesniczyć w wielu bardzo ciekawych zabiegach i procedurach diagnostycznych. Tutaj nie stawia się barier w leczeniu nie jest problemem wszczepienie rozrusznika serca u kilkumiesięcznego osiołka miniaturowego z ciężką arytmią serca, kardiowersja elektryczna koni, czy leczenie nowotworów złośliwych za pomocą nawświetlań i chemioterapii.

Dzięki rozmowom z wybitnymi naukowacami jakim są Dr Pusterla (Interna, Choroby zakaźne), Dr Magdhesian (Neonatologia, Interna), Dr Aleman (neonatologia) Dr Griffiths (kardiologia) mogłam zweryfikować swoje wątpliwości co do diagnostyki i leczenia w codziennej pracy jak i tezy mojej pracy doktorskiej. Mam nadzieje że zdobyta wiedza posłuźy moim pacjentom i mojej wiecznie zaniedbanej pracy naukowej 🙂