Badania będą przeprowadzane jednego dnia (data zostanie wyznaczona po ustaleniu z zainteresowanymi) na torze roboczym. Pierwsze badania zostaną wykonane na jesieni.

Konie będą badane spoczynkowo klinicznie, i będzie pobierana krew do badania ogólnego przed wysiłkiem. Następnie koń będzie miał zakładany aparat do badań EKG w wysiłku (televet kruuse) oraz endoskop do wizualizacji krtani i gardła podczas galopu ELT www.youtube.com/watch?v=Wyks9uWr4ho.

Po wykoniu testu wysiłkowego (galopu) koń będzie miał drugi raz pobieraną krew w celu określenia ewentualnego zakwaszenia i uszkodzenia mięśni.

Podczas testu będzie mierzona prędkość i dystans z jaką porusza się koń.

Po badaniu na życzenie właściciela istniej możliwość sprawdzenia czy koń nie krwawi po wysiłku. Badanie dolnych dróg oddechoych (bronchoskopia – byłoby dodatkowo płatne)

Badanie pozwala uchwycić przyczynę obniżonej wydolności konia w tym:

  • dyniamiczne zaburzenia pracy gardła i krtani np.: przemieszczenie podniebienia miękkiego, zapadanie się gardła, dysfunkcje krtani itp.
  • arytmie powstające podczas wysiłku np.: napadowe migotanie przedsionków, dodatkowe skurcze komorowe (arytmie znacznie obiżające wydolność)
  • krwawienia powysiłkowe
  • mięśniochwat lub nadmierne zakwaszenie powodowane pracą

Koszt badania będzie zależał od ilości koni minimalny koszt to ok 700 zł za cały test maksymalny koszt to 1000 zł.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani proszę o kontakt: Blanka Wysocka 603-584-824 lub wysocka.blanka@gmail.com.