Zaburzenia na terenie górnych dróg oddechowych wymagają bardzo często badania dynamicznego. Szczególnie u koni wyścigowych jak i sportowych kiedy oddechowi towarzyszy szmer, świst, charczenie, a w badaniu endoskopowym spoczynkowym nie widać żadnych zmian powstaje frustrujące pytanie czy ten koń może trenować nadal. Wówczas kierujemy konia do badania wysiłkowego.

Szukając alternatywy dla badań wysiłkowych na sztucznej bieżni chciałabym zacząć badania prznośnym endoskopem dzięki któremu badanie będzie można wykonać na miejscu u każdego konia w jego naturalnych warunkach. Istnieje kilka zestawów do badań wysiłkowych różnych firm  tej chwili nawiązałam współpracę z firmą Fritz www.youtube.com/watch?v=Wyks9uWr4ho z Niemiec i takie badanie możemy już przeprowadzić w Polsce. Koszt badania będzie wynosił na razie ok 1000 zł ale jeśli mój plan sie powiedzie w przyszłym roku badanie powinno być o wiele tańsze:)

Dzięki współpracy z firmą kruuse niedługo będziemy badać konie innym endoskpoem firmy Videomed badania również będzie można wykonać w Polsce na razie oferta będzie ograniczona czasowo.

Wszystkich chętnych zapraszam do współpracy!!!